10 000 лв от бюджета на Община Плевен ще бъдат дарени на Вирусологичната лаборатория към Медицинския университет

0
343
Вирусологична лаборатория

Общинският съвет в Плевен даде съгласие 10 000 лв от бюджета на Общината да бъдат дарени на Вирусологичната лаборатория към Медицинския университет (МУ) в града за закупуване на консумативи за изследване на C0VID-19.  Средствата са за сметка на разходите за местни дейности в частта „Резерв” от сборния бюджет на Общината за 2020 г. Предложението внесе като извънредна точка кметът Георг Спартански и получи категоричната подкрепа на общинските съветници.

Лабораторията към Медицинския университет в Плевен започна своята дейност на 6 април тази година и на практика е единствената в Северозападна България за изследване на C0VID-19. За разкриването й  университетът инвестира над 110 000 лв собствени средства и оборудва новото звено към Научноизследователския си институт във Втора клинична база. Дарители предоставиха средства за закупуване на консумативи и дооборудване в подкрепа на работещите научни екипи – общо към 320 000 лв. Към настоящия момент МУ – Плевен се нуждае от финансова подкрепа, тъй като средствата вече са изчерпани. Посочено бе, че с нарастване на броя заразени в региона значително са се увеличили и изследваните проби. Лабораторията работи оптимално с 60 до 80 проби дневно, но това не е пълният й капацитет.

Дейността на лабораторията трябва да бъде подкрепена чрез предоставяне на финансови средства, тъй като основният контингент от изследвани лица са граждани на Плевен, около тази позиция се обединиха всички общински съветници.

Гласуваната от ОбС – Плевен сума в размер на 10 000 лв ще бъде преведена по сметката на Медицинския университет.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here