Зрелостниците писаха интерпретативно съчинение на тема „Споменът – скръб и утеха“ по Дебелянов

0
176
зрелостници на матура

„Споменът – скръб и утеха“ беше темата, върху която зрелостниците писаха интерпретативно съчинение, позовавайки се на елегията „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов. Втората възможност по време на държавния изпит по български и литература беше създаване на есе със заглавие „Тежестта на думите“. Младежите имаха 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници. Интерпретативното съчинение беше върху изучавана творба и предполагаше зрелостниците да разкодират ключовите думи в заглавието и да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се очаква да формулират ясна теза, да я аргументират, като коментират използваните изразни средства от автора. Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

В първата част на матурата по български език и литература се наблегна върху прилагането на книжовните норми и четенето с разбиране. Във втората част се изискваше познаване на изучаваните литературни произведения и способност за тяхното тълкуване. В една от задачите се очакваше зрелостниците да открият темата в откъс от неизучавана творба, а в друга – да съпоставят интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст.

46 661 младежи от страната подадоха заявления за явяване на днешния изпит. До него бяха допуснати 44 206 зрелостници. Останалите не са завършили успешно XII клас. На матурата се явиха 43 028 души, което е 97% от допуснатите. Един карантиниран зрелостник се е включил в изпита в Габрово при спазване на всички санитарно-хигиенни препоръки на Министерството на здравеопазването. Досега в Министерството на образованието и науката са постъпили пет сигнала за нарушения. В Самоков е анулирана изпитна работа, защото не е използван черен химикал. Във Варна, Пловдив, Сандански и Кърджали са хванати зрелостници с мобилни телефони. Днес се проведе матура в 736 училища. Навсякъде бяха осигурени квестори и видеонаблюдение.

Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни 2022 г.

Информация: МОН

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here