Випуск 2021 и Випуск 2022 на Факултет „Обществено здраве“ при Медицинския университет в Плевен ще се дипломират тържествено

0
203
Медицински университет

По традиция с тържествена промоция ще се дипломират Випуск 2021 и Випуск 2022 на Факултет „Обществено здраве“ при Медицинския университет в Плевен (МУ – Плевен). След двегодишно прекъсване по време на пандемията, когато тържествените и научни събития се провеждаха онлайн, празникът тази година ще се проведе присъствено на 7 април, в зала „Магнум” на Втора клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев“.

Дипломи ще получат общо 140 бакалаври и магистри от четири специалности на Факултет “Обществено здраве”: 34 бакалаври и 13 магистри от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – випуск 2021; 10 бакалаври от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ – випуск 2021; 24 бакалаври и 34 магистри от специалност „Управление на здравните грижи” – випуск 2021 и 2022, и 25 магистри от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – випуск 2022.

Дипломантите с отличен успех от Випуск 2021 и Випуск 2022 на Факултет „Обществено здраве“ са общо 44. Двама са пълните отличници на випуск 2022 – Атанас Анов и Антония Статева – магистри по Обществено здраве и здравен мениджмънт, придобили професионална квалификация „Здравен мениджър“. Александра Щърбанова, отличник в бакалавърската програма на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ще отговори на приветствията на гостите и ще поздрави колегите си.

Тържественият ритуал по дипломиране на абсолвентите на Факултет „Обществено здраве“ ще води деканът доц. д-р Милена Карчева, а дипломите ще връчи ректорът проф. д-р Добромир Димитров, който ще поздрави дипломантите. За първа година се поставя началото на една нова инициатива – награждаване на дипломантите, станали родители по време на следването. За успешното съчетаване на следването с ролята на добър родител, абсолвентите ще бъдат изненадани с приятни награди, осигурени от Община Плевен и спонсори.

Медицинският университет в Плевен по традиция провежда тържествения ритуал по дипломиране на Факултет „Обществено здраве“ на 7 април – Световен ден на здравето. Датата е избрана през 1948 г. с основаването на Световната здравна организация. Международният ден на здравето се чества като Ден на работещите в здравеопазването в България от 06.02.1964 г. Тази година мотото на празника е „Нашата планета, нашето здраве“ (Our planet, our health).

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here