Сдружение „Учебна работилница Европа” обяви конкурс за есе на тема „Моята Европа“

0
1215
Знаме на ЕС

Сдружение „Учебна работилница Европа” обяви конкурс за написване на есе на тема „Моята Европа“. В него могат да участват ученици, студенти и младежи, разделени в три възрастови групи: от 12 до 15 години, от 16 до 22 години и от 23 до 29 години.


Изискванията включват ясно формулирана авторска теза в съответствие с избраната тема, целенасочена и задълбочена аргументация, структурираност на изложението и стилова и езикова грамотност. Обемът на есето е до 3 600 знака (2 стандартни машинописни страници), двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава предимство.


Есетата трябва да бъдат представени в електронен вид на адрес: lernwerkstatt.eu@gmail.com, и да бъдатн подписани с трите имена на автора и възраст, а за ученици – и с училището и класа. В съдържанието на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участника, телефон и имейл адрес за връзка. Крайният срок за изпращане е 28 февруари 2020 г.

Есетата ще се оценяват от тричленно жури. Класираните на първите 3 места в трите възрастови категории ще получат ваучери за книги.

Конкурсът е в рамките на проекта „Показване/развяване на флага! 30 години от падането на стената, обединяване и разширяване на Изток – изграждане бъдещето на Европа с и за гражданите“(ФЛАГ) по програма „Европа за гражданите“.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here