Ретроспективна изложба по повод 140 години от рождението на Ангел Спасов ще бъде открита в ХГ “Илия Бешков” в Плевен

0
166
Ангел Спасов

Ретроспективна изложба по повод 140 години от рождението на Ангел Спасов ще бъде открита в ХГ “Илия Бешков” в Плевен. Събитието ще е на 20 юни, от 18 ч., и е съпътствано от каталог, който ще бъде предложен на вниманието на посетителите.

Ангел Спасов (1884–1974) е скулптор, художник, войник, учител и светло име в художествената история на град Плевен и България. Той има богато творчество в областта на скулптурата, живописта и рисунката. Скулптор без аналог в българската пластика, радетел за творчество и учител на поколения плевенски художници, Ангел Спасов е едно от преоткритите имена в българската художествена история.

Тое е роден в Плевен през 1884 г., а през 1904 г. постъпва в Рисувателното училище в София, където учи скулптура при Жеко Спиридонов и живопис при Иван Мърквичка. Плевенският творец посещава Венеция, Флоренция и Рим по време на последните години от обучението си – от 1910 до 1911 г. Живее и твори в родния си Плевен до смъртта си през 1974 г.

Темата за жената в творчеството на видния български творец е важна и интересна. Жената е муза, тя е вечна, тя е трансформираща се в различни роли, тя е изваяна в скулптура. Друг акцент е автопортретът – творецът запечатва през годините собствения си лик в живопис и рисунка.

Първите му творчески стъпки съвпадат с едно изключително тежко време на три последователни войни – Балканската (1912-1913 г.), Междусъюзническата – 1913 г., и Първата световна война (1915-1918 г.) Скулптурните композиции от този период – малки по размер творби, с етюдно-импресионистичен характер, са посветени на военните трагедии и представят опит за скъсване с характерния за епохата академизъм и лъжекласицизъм.

Темата за народната скръб, присъща за българското изобразително изкуство от 20-те години на XX в., не остава чужда за Ангел Спасов. В този период той създава голяма поредица композиции и портрети, между които и триптиха „Разпятие“, явяващ се синтез на преживяното и единствена по род и решение творба в новобългарската скулптура. Някои от тези произведения носят духа на символизма и в значителна степен са отглас от политическите и социални събития.

След 40-те година интересът на автора е насочен изцяло в областта на портрета – скулптира образите на съвременници, вае бюстове на исторически личности. Обект на художествено търсене е точната физиономична характеристика на модела и прецизната психологическа модулация.

В колекцията на Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен се съхранява не само почти цялото творчество на Ангел Спасов –скулптури, живописни платна и рисунки, даващи ни възможност да проследим пътя му на художник – от първия до сетния му дъх, но и целият му личен архив – от статива, върху който вае своите тримерни образи, през личната му библиотека до огромната издирена, събрана и опазена до днес кореспонденция от и до него.

Родната къща на Ангел Спасов се намира на ул. „Трапезица“ № 18 в Плевен. През миналата 2023 г., с решение на Общинския съвет, тя беше предоставена за безвъзмездно ползване на Младежкото сдружение „ОбзорАрт“ за база на Младежки център за неформално образование.

Информация: Използван е и текст от ХГ „Илия Бешков“

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here