Решено: Олимпийските шампионки Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори стават почетни граждани на Плевен

0
357
Ивет Горанова - Стойка Кръстева

Олимпийските шампионки Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори Ангел Ленков и Борислав Георгиев официално получават званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Знакът на признателност ще им бъде връчен тържествено на 15 май – Празника на Плевен. Решението получи единодушната подкрепа днес в Общинския съвет на града. Предложението беше първа точка в дневния ред на заседанието, което се провежда в зала „Гена Димитрова“ при спазване на разпоредените противоепидемични мерки. Сесията се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС-Плевен: https://obs.pleven.bg/

Съгласно общинската Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, писменото предложение за удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” се внася на заседание на Общинския съвет от неговия председател въз основа на решение на Комисията по чл.39, ал.1 за почетните граждани. От местния парламент решението се приема съответно с гласовете на две трети от общия брой на съветниците.

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата №11, на 16 август тази година председателят на Общинския съвет Мартин Митев, който се явява и председател на Комисията за почетните граждани, свика нейно заседание за обсъждане на постъпилото предложение за Ивет Горанова, Стойка Кръстева, Ангел Ленков и Борислав Георгиев. Включените в състава й председатели на десетте постоянни комисии в Общинския съвет и всички членове на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност” подкрепи  предложения проект за решение, който днес получи окончателна подкрепа и в Общинския съвет.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here