Разпределиха държавната субсидия за читалищата в община Плевен за 2021 година

0
563
Стефка Григорова

Комисията за разпределяне на държавната субсидия за 2021 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание на 9 февруари за разпределението на средствата. Със заповед на кмета Георг Спартански е определен съставът на Комисията, с председател Стефка Григорова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината. На заседанието присъстваха 35 членове на Комисията, отсъства председателят на читалище „Бирлик – 2017” – Плевен.

Комисията работи по дневен ред от четири точки: 1. Разпределяне на преходен остатък в частта делегирани от държавата дейности за 2019 г. в размер на 27 116 лв.; 2. Избор на комисия за приемане имуществото на РЕКИЦ „Читалища“ от НЧ „Ракитин 1969“; 3. Избор на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на специалисти в РЕКИЦ „Читалища“ и представяне на предложения в срок до 28.02.2021 г.; 4. Разпределяне на държавната субсидия за 2021 г., спазвайки вътрешни правила за работа на комисията и механизъм за разпределение на държавната субсидия, приети на заседанието на комисията съгласно протокол № 1 от 15.01.2021 г.

На заседанието комисията реши по т. 1 преходният остатък в частта делегирани от държавата дейности за 2019 г. да се разпредели в читалищата от малките населени места на проектен принцип и за закупуване на книги до 300 лв. По т. 2 беше решено Комисията за приемане имуществото на РЕКИЦ „Читалища“ от НЧ „Ракитин 1969“ да е 5-членна в състав Мария Венкова, Наталия Минкова, Николай Маринов, Стефан Стефанов и Георги Велков. По т. 3 Комисията също ще е 5-членна, в нея са Мая Паскова – секретар на НЧ „Съгласие – 1869” – Плевен, Кристина Христанова – секретар на НЧ „Кл. Браницки-1900” – Славяново и председател на Общински читалищен съюз, Галя Христова – секретар на НЧ „Христо Ботев-1927” – с. Бохот, Станка Николова – секретар на НЧ „Христо Ботев-27” – с. Коиловци, Маргарита Узунова – секретар на „Св. Св. Кирил и Методий-1928” – с. Търнене.

В края на дебатите с 25 гласа „за”, 6 „против” и 2 „въздържал се” членовете на Комисията приеха следното разпределение на държавната субсидия за 2021 година за читалищата:

„Съгласие – 1869” – Плевен – 27 бройки, 310 068 лв.;

„Извор-1959” – Плевен – 9 бройки, 103 356 лв.;

„ЛИК-1959” – Плевен – 7.5 бройки, 86 130 лв.;

„Пробуда-1990” – Плевен – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Н. В. Ракитин-1969” – Плевен – 3 бройки,  34 452 лв.;

„Цв. Спасов-1959” – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;

„Развитие-1998“ – Плевен – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Христо Ботев-1959” – Плевен – 7.5 бройки, 86 130 лв.;

„Парашкев Цветков-2003” – Плевен – 3.5 бройки, 40 194 лв.;

„Бирлик-2017“ – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;

„Родолюбие-2018“ – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;

„Тракия – 2013” – Плевен – 0.25 бройки, 2 871 лв.;

„Христо Ботев 1925” – с. Беглеж – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Христо Ботев-1927” – с. Бохот – 2.5 бройки, 28 710 лв.;

„Наука-27” – с. Брестовец – 2 бройки, 22 968 лв.;

„Просвета 1907” – с. Бръшляница – 2.25 бройки, 25 839 лв.;

„Пробуда-1927” – с. Буковлък – 3 бройки, 34 452 лв.;

„Изгрев-1926” – с. Върбица – 1.5 бройки, 17 226 лв.;

„Искра-1912” – с. Гривица – 1.75 бройки, 20 097 лв.;

„Пробуда1997” – с. Дисевица – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Христо Ботев-27” – с. Коиловци – 2.5 бройки, 28 710 лв.;

„Пробуда 1927” – с. Мечка – 1.75 бройки, 20 097 лв.;

„Пробуда 1919” – с. Николаево – 0.25 бройки, 2 871 лв.;

„Изгрев 29” – с. Опанец – 2.5 бройки, 28 710 лв.;

„Кл. Браницки-1900” – Славяново – 7.5 бройки, 86 130 лв.;

„П. Хилендарски-2001” – Славяново – 1.5 бройки, 17 226 лв.;

„Бъдеще1927” – с. Тодорово – 1.5 бройки, 17 226 лв.;

„Пробуждане-1907” – с. Тученица – 1.5 бройки, 17 226 лв.;

„Просвета 1923” – с. Ясен – 2.25 бройки, 25 839 лв.;

„Просвета-97” – с. Радишево – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Слънце-1927” – с. Ралево – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Асен Златаров-1939” – с. Къшин – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Херион-1926” – с. Горталово – 1 бройка, 11 484 лв.;

„Наука-2000” – с. Ласкар – 0.5 бройки, 5 742 лв.;

„Св. Св. Кирил и Методий-1928” – с. Търнене – 1.25 бройки, 14 355 лв.;

„Пробуждане-1897” – с. Пелишат – 1.25 бройки, 14 355 лв.;

Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – гр. Плевен – 3 бройки, 34 452 лв.

За община Плевен всички субсидирани от държавата бройки са 106.0 за обща сума 1 217 304 лв. 

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here