Преустановяват се груповите посещения в културни институти в Община Плевен

0
338
Плевен

В Община Плевен се въвеждат по-строги ограничения при събирането на хора на едно място предвид усложнената обстановка с разпространението на коронавируса. Мерките са разписани в заповед на кмета Георг Спартански и ще са в сила от 29 октомври до 12 ноември 2020 г.

В заповедта е разписано, че се преустановява провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито; груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други; присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностно развитие – Ученическа спортна школа и Център за работа с деца. Преустановяват се и груповите посещения в културните институти, както и дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите.

Провеждането на конферентни мероприятия, семинари и други обществени мероприятия в залите – общинска собственост, се допуска при участие на не повече от 30 човека при спазване на дистанция от 1,5 м и задължително носене на защитни маски за лице. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here