Предложение за създаване на иновативно пространство за хранене и култура в центъра на Плевен ще гласува Общинският съвет

0
489
Плевен - от въздуха

Предложение за създаване на иновативно пространство за хранене и култура в центъра на Плевен ще гласува Общинският съвет. Точката е под номер 15 в дневния ред на предстоящата на 19 октомври 2023 г. сесия, която започва в 9 часа, в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Новата придобивка ще е ситуирана по оста Градска градина – парк „Кайлъка“ – южно от Регионалния исторически музей в града. Внесеното предложение е за разполагане на преместваеми обекти за бързо хранене и санитарни нужди, както и сглобяема сцена за артистични изяви и прожекции. Идеята е всичко това да образува атракционен комплекс за хранене и културно-масови изяви в зелена паркова среда.

Проектът е изработен по предложение на лицензиран оператор на такъв род развлекателни обекти. Собствеността на имота, върху който ще се разположат обектите и техническата инфраструктура, е общинска публична, с начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи.

Схемата на разполагане е съобразена изцяло със съществуващата растителност, като не засяга нито едно дърво в района. Във функционално отношение всички обекти ще бъдат разположение така, че пред тях да могат да се изпълнят настилки и летни градини, както и съответните съоръжения в тях. Предвидени са три зони за консумация – главното пространство е в центъра на композицията, второто е към велосипедната алея, а третото – към улица “Гургулят”.

Ще се разположат преместваеми обекти, представляващи рециклирани транспортни корабни контейнери от по 20 и 40 фута, е записано в предложението. Вносител на предложението е Милен Яков, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Плевен.      

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here