Плевенският Медицински университет празнува 48 години с два научни форума, изложба от научния архив на БАН и тържествен академичен съвет

0
71
Медицински университет - Плевен

С поредица от научни форуми и тържествени събития Медицинският университет в Плевен ще отбележи 48 години от основаването си, информират от висшето училище. По традиция празникът ще е на 1 ноември – Денят на народните будители. Рожденият ден на университета е на 31 октомври 1974 г., когато се е състояло тържественото откриване на учебната година за 240 студенти по медицина – първокурсници, в Медицинския факултет в Плевен.  

Тази година по повод своята годишнина висшето училище организира два научни форума. На 27 октомври 2022 г. се открива ХХ Юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели под наслов „Традиции и предизвикателства“ със специалното участие на Института по математика и информатика на БАН. В дните на форума Регионалният академичен център – Плевен организира два обучителни семинара: „Цифрова достъпност: теория и практика“ с лектор ас. Негослав Събев от Института по математика и информатика към БАН и „Поставяне на холтерно устройство – демонстрация и практически модул“ с лектор доц. Диана Димитрова, директор на филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново.

Второто научно събитие е иновативният младежки форум EIT Health I-Days, който ще бъде открит на 31 октомври 2022 г. Целта на форума е да промотира разработването на иновации в сферата на медицината. Програмата включва обучение по предприемачество, лекции от успешни предприемачи, фокусирани в сферата на дигиталното здравеопазване и състезание между студентски екипи за намиране на най-иновативните решения по реални бизнес казуси.

На 27 октомври 2022 г., четвъртък, от 18:00 ч, във фоайето на Телекомуникационния ендоскопски център, Регионалният академичен център, съвместно с Научния архив на БАН и МУ – Плевен ще представят фотодокументалната изложба „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Експозицията е посветена на 156-та годишнина от рождението на големия български историк-медиевист проф. Васил Златарски (14 ноември 1866 – 15 декември 1935).

На 31 октомври 2022 г. по повод 48-та годишнина от основаването на висшето училище ще се проведе тържествен академичен съвет с церемония по награждаване на преподаватели, израснали в академичното си развитие. За изминалата една година общо 33-ма представители на академичната общност са придобили научни степени и са заели академични длъжности. Те ще бъдат удостоени с плакети от ректора проф. д-р Добромир Димитров за академичното си развитие. Трима дългогодишни преподаватели ще бъдат наградени за цялостен принос за развитието на МУ – Плевен и утвърждаването му като водеща институция в областта на медицинското образование и наука. Това са доц. д-р Георги Цанев, проф. Петкана Христова и доц. д-р Мария Симеонова, дългогодишен научен секретар на МУ – Плевен.

В навечерието на празника си Медицинския университет в Плевен получи статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и ще се актуализира до 1 ноември всяка година. От подадените 8 заявления на критериите за изследователски университети само Медицинският университет – Плевен, Тракийският университет – Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Трите университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Определените за изследователски висши училища имат и сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here