Общината кани плевенчани да участват в онлайн обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за културен проект

0
400
Община Плевен

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг кметът на Община Плевен Георг Спертански организира обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от Фонд ФЛАГ.

Ресурсът от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Проектът е партньорски между Община Плевен и румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, като водещ партньор е Община Плевен. Основната му цел е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориалния парк „Гривица“ и крепостта „Турну“. Стойността на проекта е 1 520 000 лева, начинът на финансиране е чрез дългосрочен общински дълг, а наинът на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Плевен.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане се организира чрез предоставяне на мнения и становища на официалната електронна поща на Община Плевен: mayor@pleven.bg в срок до г. 28.01.2022 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here