Община Плевен подкрепи декларация на Общинската мрежа за енергийна ефективност с искане за промяна в принципа на държавно финансиране

0
93
Плевен

Община Плевен се присъединява към декларация от името на 14 общини от Общинската мрежа за енергийна ефективност “ЕкоЕнергия”, в която се изразяват загриженост и желание за промяна в настоящия подход към подбора на многофамилни сгради за енергийно обновяване съгласно Плана за възстановяване и устойчивост.

„Считаме, че процесът беше фундаментално несправедлив и белязан от множество слабости, които изискват незабавно внимание“, се посочва в декларацията, подкрепена от представителите на местните власти. Изтъква се, че след като през 2016 г. над 3 000 сгради не се класираха за обновяването, сега още 2 300 се изключват, въпреки инвестициите, които са направили за технически паспорт и енергийно обследване, и се напомня, че финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост със сумата от 1,13 млрд. лв. целеше обновяването на още 750 блока в цялата страна. Въпреки, че средствата предоставиха възможност за подобрения на програмата, разпределението им породи огромно недоволство в редица общини, причинени от спорове около начина на класиране и от дългия списък с 2 178 резерви.

Местните власти настояват за бърз и честен анализ на създалата се ситуация и очакват Министерството на регионалното развитие и благоустройството и лично министър Андрей Цеков да обърнат сериозно внимание на сегашното положение. „Обективната оценка е наложителна, за да се отговори на опасенията на тези, които са инвестирали време и средства в подготовката на своите заявления, но се оказват изключени от жизненоважна подкрепа. Държим да отбележим, че именно методиката за оценка е обект на критика, а не оценките на отделните сгради“, се посочва в текста.

Общините, подкрепили обръщението, призовават държавата да осигури 100 % безвъзмездно финансиране за енергийно обновяване на сградите, които са включени в резервния списък, с цел коригиране на текущата несправедливост. Това не само ще компенсира, но също така ще подкрепи общата цел за енергийна ефективност в полза на всички граждани. Тази стъпка трябва да бъде съпроводена от ясна пътна карта за бъдещите форми на финансиране, които да заменят сегашните кампанийни механизми с устойчиви и постоянни схеми, работещи в интерес на българската общност.

Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините, посочват от организацията.

***

Община Плевен подаде на 18.01.2024 г. възражение до Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ с копие до Омбудсмана на Република България г-жа Диана Ковачева. Искането е да бъдат върнати за преоценка проектните предложения, за които са констатирани несъответствия и занижени оценки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

За Плевен има одобрени за саниране 18 многофамилни жилищни сгради със средства по процедурата, като те са на обща стойност 27 846 968,53 лв. В резервния списък са включени проектните предложения за 40 жилищни сгради в Плевен на обща стойност от над 53 млн. лв.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here