Община Плевен обяви конкурс за директори на шест детски заведения

0
108
Община Плевен

Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните шест общински детски градини – в гр. Плевен: ДГ „Щастливо детство”, ДГ „Юнско въстание”, ДГ „Теменуга” (с групи деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания) и ДГ „Ралица”; ДГ „Щастливо детство“ в село Мечка и ДГ „Девети май“ – гр. Славяново.

Конкурсът ще се проведе в два етапа: първи – писмен изпит, който включва решаване на тест; втори етап – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на детската градина за период от три години. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит. Документи за участие в конкурса се подават до 10.06.2024 г. включително.

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан плик, на който са посочени трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската градина, за която се кандидатства, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на гражданите, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4.

Подробности за изискванията към кандидатите, срокове за кандидатстване и необходими документи може да намерите на: https://pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/konkurs-za-zaemane-na-dlazhnostta-direktor-na-obshtinski-detski-gradini  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here