Община Плевен кандидатства за финансиране на проект за отоплителна система в спортна зала „Спартак”

0
487
Зала "Спартак"

Община Плевен кандидатства в Министерството на младежта и спорта с проекта „Ремонт на ОВК инсталации на зала „Спартак“ – гр. Плевен“ по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане за изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Съгласно утвърденото техническо решение за обекта се предвижда: разработване на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори и климатична вентилационна инсталация на двете спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”; разработване на вентилационна инсталация за санитарни възли; инсталация за БГВ; абонатна станция.

За реализацията на проекта съгласно направените технически разчети са необходими 678 597,83 лв. с ДДС. С изпълнението на дейностите ще се създадат комфортни условия за ползване и експлоатация на залата. Реновираната спортна инфраструктура и повишеното качество на средата ще създадат възможности за повишено ниво на подготовка и реализация на спортистите по четири вида спорт: волейбол, акробатика, художествена гимнастика и скокове на батут, както и за състезателна дейност на спортисти от други спортни клубове.

След реализацията на проекта за ремонт на съществуващите зали „Волейбол“ и „Акробатика“ ще се подобрят и условията за учебно– тренировъчна и състезателна дейност. Реновираната спортна инфраструктура ще повиши мотивацията за спорт, особено сред подрастващите. Ще се създаде възможност за провеждане на повече масови спортни прояви, включително на детски градини, училища и НПО, което ще доведе до популяризиране на спорта сред широк кръг хора, убедени са авторите на проекта.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here