Министерството на културата обяви конкурс за директор на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“

0
866
ДКТ "Иван Радоев"

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен. Кандидатите трябва да имат висше образование в областта на изкуствата и хуманитарните науки – „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия” или артмениджмънт. Необходими са професионален опит в областта на културата минимум 1 година, управленска и организационна компетентности, умения за работа в екип, способност да се предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури, познаване на българското законодателство в областта на културата и др.

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“  – Плевен за четири години и събеседване. Участниците трябва да представят документите си в Министерството на културата в срок до един месец след публикуването на обявата – до 30 септември 2020 г.

Срокът за заемане на длъжността директор на ДКТ „Иван Радоев“ е четири години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here