Изложба „Съхранените спомени за войната“ с над 100 фотографии ще бъде открита в Панорама „Плевенска епопея 1877“ по повод Трети март

0
142
Изложба - Панорама, Трети март

По повод 146 години от Освобождението на България Регионалният военноисторически музей в Плевен ще представи изложбата „Съхранените спомени за войната“, информират от културния институт. Сто оригинални фотографии от колекциите на музея, представени в 16 табла, пресъздават основни моменти от Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея. Голяма част от снимките са дарение на музея от Руското и Румънското военно министерство. Техни автори са руският фотограф А. Д. Иванов и придворният фотограф на румънския княз Карол I – Франц Душек. Включени са и фотоси на неизвестни автори.

Старите фотографии носят духа на епохата и съхраняват спомена за легендарни пълководци, руски и румънски войскови части, участващи в подготовката и провеждането на военната кампания на Дунавския фронт.

Проследен е пътят на руската армия от Кишинев до Сан Стефано. Представено е хронологично движението на главните квартири на руския император Александър II, Великия княз ген. Николай Николаевич – главнокомандващ руската Дунавска армия и румънския княз Карол I в Бяла, Горна Студена и Пордим.

Акцентирано е на ролята на Плевенската епопея за хода и изхода на войната. Пред нас оживяват великите подвизи на ген. М. Д. Скобелев – Белия генерал,  моменти от блокадата и последния бой за Плевен в долината на р. Вит на 10 декември 1877 г.

Старите фотоси разказват за бита и ежедневието на местното население. Дават информация за участието на българите във войната и приносът им за Освобождението на България.

Заснетите кадри доказват заслугите на организираната руска и румънска медицинска служба и илюстрират дейността на лекари, милосърдни сестри и санитари във военновременните болници и лазарети. На бойното поле е цветът на руската медицина: професорите Боткин – личен лекар на императора, Пирогов – основоположник на военнополевата хирургия, Склифасовски, Ерисман. Д-р Карол Давила ръководи всички военносанитарни служби, лазарети и болници на румънската армия.

Обърнато е внимание на ролята на военните кореспонденти, художници и фотографи, благодарение на чиято дейност е съхранен до днес споменът за Освободителната война. Василий Верешчагин е един от малкото кореспонденти, които достигат до Сан Стефано и представят на света истината за войната.

Влизането на руската Дунавска армия в Сан Стефано е последният запечатан момент от събраните фотоси. На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският прелиминарен договор. Краят на войната е сложен, урежда се, макар и не окончателно обособяването на Третата българска държава.

Колекция от оригинални портрети на руски генерали, дарени от Руското военно министерство обогатява и допълва експозицията.

В изложбата са експонирани няколко копия на документи: на Манифеста на император Александър II за обявяване на война на Османската империя от 12/24 април 1877 г.; на Възванието на БЦК в Букурещ към българския народ от 12/24 април 1877 г. за подпомагане на руските войски и на Санстефанския прелиминарен договор от 19 февруари/3 март 1878 г.

Победата при Плевен намира широк отзвук в английския печат. Вестникът „Илюстровани лондонски новини“, брой № 2011, от 12/24 януари 1878 г. е сред любопитните експонати. Той съдържа графики на кореспондента Карол поп де Сатмари – придворен художник и фотограф на румънския княз Карол І, представящи важни моменти от Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея.

Изложен е и „Военноисторически албум от Освободителната война 1877-1878 г.“, съдържащ над 300 оригинални снимки. Издаден е от Александър Шулц през 1928 г., който по това време е заместник-директор на Военноисторическите къщи-музеи и паметници в Плевен.

Акцент в изложбата са два оригинални портрета на император Александър II – от октомври 1877 г. в Горна Студена и от декември с. г. в Пордим. Показана е фотография на Осман паша – командир на турската армия при Плевен от 1877  г.

Впечатление правят две оригинални хладни оръжия – казашка шашка на главнокомандващия Николай Николаевич и турска офицерска сабя. Особен интерес будят и личните вещи на граф Н. П. Игнатиев – броеница и кръстче.

Старите фотографии, включени в изложбата, не са пощадени от времето, повечето са избелели и пожълтели, но са незаменими документални свидетелства за историята на Освободителната война и истински шедьоври на ранната фотография.

Изложбата ще бъде официално открита на 28 февруари 2024 г., от 16.00 часа, в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и може да бъде разгледана до края на месец април.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here