Историческият музей кандидатства с проект по програма на Министерството на културата

0
446
Регионален исторически музей - Плевен

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Регионалният исторически музей в града да кандидатства с проект „Миграция – история и настояще” по програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Министерство на културата, информират от местния парламент. Министерството, в качеството си на програмен оператор на програмата, обяви първа покана за набиране на предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура”, като целта е да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура, както и ангажираността на културните институти.

Фокусът е върху достъпа до култура на местно и регионално ниво чрез развитие на публики, предприемачество в областта на културата и подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура. По процедурата РИМ – Плевен, е подготвил и депозирал проекта „Миграция – история и настояще”, който се предвижда да бъде реализиран на територията на Община Плевен. Общината от своя страна не е обвързана финансово с реализацията му, защото финансирането е безвъзмездно от Министерството на културата.

Във връзка с кандидатстване на РИМ – Плевен по обявената покана е необходимо и съгласие на Общинския съвет, което бе дадено от местния парламент на заседанието на 30.04.2020 г. 

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here