Инсталация за дигитална компетентност ще се изгради в Плевен и още 2 европейски града по „Еразъм +“

0
336
проект

Опитна инсталация за дигитална компетентност ще изгради Сдружение „Учебна работилница Европа“ в Плевен по проекта „Инсталация за преживяване: „Cyber Bubble“ (Кибер балон) – Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни“. Проектът се осъществява по Програма „Еразъм +“, Малки партньорства в образованието за възрастни.

Продължителността на дейностите е от 1 март 2022 г. до 1 януари 2023 г., а координатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия. Партньорите са Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България и EDUCOMMART, Атина, Гърция.

Проектът има за цел да популяризира ключови аспекти на дигиталната грамотност. Той акцентира върху обработката на данни и информационни източници, така че да могат да бъдат идентифицирани фалшивите новини и потребителите да бъдат чувствителни към тяхното поведение при употреба и боравене със собствени и чужди данни. С темите „Дигитални умения и компетенции“ и „Медийна компетентност и борба с дезинформацията“ се обхващат две области, които са от съществено значение при работа със света на медиите.

Целевата група на „Cyber Bubble“ в проекта са всички възрастни, които използват интернет, и мултипликатори в образованието за възрастни. Тази основна целева група покрива и достига до всички участници в областта на: образованието и здравето; политика и икономика; образование за възрастни; училища, университети, учебни центрове; социални педагози; културни организации; местни, регионални и национални власти.

По проекта ще бъде изградена аналогова опитна инсталация с дигитални елементи в 3 европейски града (Хамбург, Атина и Плевен) – чрез интерактивни части, които целят разтваряне на дистанцията на зрителя с прозрение, придобито директно чрез опит. Ще бъде създаден многоезичен уебсайт с възможност за виртуална обиколка на инсталацията за опит и основна информация на английски, гръцки, немски и български език. Уебсайтът е проектиран така, че да може да бъде разширен езиково. Ще бъде проведена кампания по темата в социалните мрежи, а съществуващият работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини и защитата на данните ще бъде адаптиран за конкретната държава.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here