Дружество „Краезнание“ – Плевен е носител на Наградата за хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов за 2022 г.

0
319

Дружество „Краезнание“ – Плевен е тазгодишният носител на Наградата за хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов. Тържественото връчване на диплом и плакет с лика на академик Юрдан Трифонов ще се състои днес, 27 октомври, от 17 ч. в Регионалната библиотека “Христо Смирненски”.

Отличието на името на известния български енциклопедист от Плевен е учредено през 2009 г. от Съюза на учените в България – клон Плевен и Община Плевен. То се връчва ежегодно в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, на творец или творчески колектив за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.

Досегашни носители на наградата са: проф. Михаил  Грънчаров (посмъртно), доц. Милко Аспарухов, доц. Свобода Гюрова, писателят Пелин Пелинов, акад. Светлин Русев, Илия Петров, Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“,  Красимир Петров, Теодора Ковачева и Деян Белчев.

След двегодишно прекъсване заради пандемията от Ковид 19, Съюзът на учените в България – клон Плевен проведе конкурс и определи Дружество „Краезнание“ – Плевен за тазгодишния носител на наградата. Другият претендент за нея е Фолклорен танцов клуб „Българско хоро“ – Плевен, но предимно научната дейност на Дружество “Краезнание” накланя везните в негова полза.

Дружеството е създадено през 1990 г. и през своята дългогодишна дейност е постигнало трайни резултати в проучването на миналото на Плевенския край. Плевенските краеведи са издали над 140 книги: селищни истории, регионални исторически проучвания, сборници и юбилейни издания.

Дружеството поддържа със СУБ – клон Плевен постоянни творчески отношения, което се отразява положително на изследователската и издателската му дейност. Най-изявените плевенски краеведи са членове на съюза, където срещат подкрепа.

Акад. Юрдан Трифонов

За академик Юрдан Трифонов

Академик Юрдан Трифонов е виден български учен – енциклопедист, един от първостроителите на родната наука. Той е почетен доктор на Софийския университет със значими проучванията в областта на българското езикознание и на старобългарския език, на българската литература през Средновековието и възрожденската ни литературна история, на фолклористиката и българската история – политическа, църковна, културна.

За своя роден град акад. Юрдан Трифонов дава твърде много с написването на „История на града Плевен до Освободителната война”, резултат на дългогодишна упорита изследователска работа и заслужено получава престижното признание „историкът на Плевен”.

Академик, дарител и голям родолюбец, историк и фолклорист, Юрдан Трифонов извършва най-сериозните и задълбочени граматически изследвания, отпечатани през първото десетилетие на двайсети век. През 1906 г. е приет за член на Българското книжовно дружество, председател на което е проф. Иван Шишманов.

Значими и многостранни са проучванията на Юрдан Трифонов и в областта на Средновековната българска литература. Той проявява засилен интерес към редица старобългарски книжовници, творили в различни епохи – от Кирил и Методий до Владислав Граматик. Това го нарежда сред най-известните представители на българската медиевистика през първите четири десетилетия на миналия век.

Безспорно изключително е делото на Юрдан Трифонов, съхранил многовековната и богата история на град Плевен, превърнал се в неин пръв разказвач в единствената и до днес по рода си “Историята на града Плевен до Освободителната война”.
Наричан с почит „Историкът на Плевен“, в продължение на четиридесет години той издирва извори и материали за миналото на родния си град, които са неразделна част от българската народна култура, светоглед, психика и идентичност. 

Значимото присъствие на Юрдан Трифонов в историческото и културно пространство е част и от съвременното духовно и интелектуално богатство на България. Неговият живот, дело и наследство са въплъщение на най-ценните български послания към другите европейски народи, към тяхната култура и наследство. В знак на признателност и висока оценка на делото му през 2009 г. Съюзът на учените в България – клон Плевен и Община Плевен съвместно учредяват Наградата за хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов.

Информация: Съюз на учените в България – клон Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here