Досегашният директор на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” Аня Михова спечели конкурса за следващ мандат

0
675
Аня Михова

Досегашният директор на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” Аня Михова е победител в конкурса за ръководител на културния институт, чийто втори етап се състоя на 16 юли в сградата на Община Плевен, информират от пресцентъра на местната администрация. Кандидатите за длъжността бяха четирима. След разглеждане на заявленията им комисията допусна всички до представяне на концепциите им за развитие на библиотеката за срок от 5 години и събеседване. При започване на втория етап от конкурса един от участниците в него се отказа и получи обратно депозираните от него документи.

Кандидатите бяха оценявани от 11-членна комисия, назначена от кмета на Община Плевен и председателствана от зам.-кмета Стефан Милев. Съгласно изискванията на Закона за закрила и развитие  на културата и браншовия трудов договор за библиотеките членове на комисията са представител на Министерството на културата, двама директори на регионални библиотеки, представител на НС на БАРОК, на НСФ „Култура” при КНСБ и НФ „Култура” при КТ „Подкрепа”, както и представители на общинската администрация.

Аня Михова е оценена с 420 точки от максимално допустимите 440. Останалите кандидати – Маргарита Борисова и Руми Костадинова, не покриват изискването, въведено с точка 10 от утвърдените  правила за провеждане на конкурса, а именно – окончателният им резултат да надвишава 60 % от максимално възможния окончателен резултат от 440 точки, поради което не са класирани от комисията.

На основание протокола от проведения конкурс и получените резултати комисията предлага на работодателя – кмета на Община Плевен, класираният успешно издържал конкурса кандидат Аня Михова да бъде назначен на конкурсната длъжност директор на РБ „Хр. Смирненски”.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here