Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт от 1 февруари, промениха тарифата на „Тролейбусен транспорт“ – Плевен

0
282
сесия
hdrpl

От 1 февруари влизат в сила новите цени на абонаментните карти за вътрешноградския транспорт, които Министерски съвет утвърди с постановление в края на 2023 г. Съгласно приетия нормативен акт децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по всички градски автобусни и тролейбусни линии с карта, която ще се издава от Билетния център на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Днес Общинският съвет в Плевен прие и съответните промени в тарифата за превоз на пътници на общинското транспортно дружество.

Съгласно постановлението на Министерски съвет:

– От 7 на 14 години се увеличава възрастта на децата, които пътуват безплатно с градския транспорт.

– Запазва се правото на безплатно пътуване в междуселищния автомобилен транспорт за деца до 7-годишна възраст. Децата от 7 до 14 навършени години ще пътуват с 50 % намаление. Досега възрастовата граница за това намаление беше от 7 до 10 навършени години.

– На 50 % се увеличава задължителното намаление от редовната цена на картите за пенсионери и учащи, за градския транспорт и междуселищните автобусни линии, което е осигурено от държавния бюджет. Досега намаленията бяха между 20 и 30% в зависимост от категорията и вида на пътуване.

– Добавена е нова група правоимащи граждани – лица с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 %, които ще пътуват с минимално намаление от 25%.

Съобразявайки се с така приетото постановление, Общинският съвет в Плевен прие следните промени в тарифата на „Тролейбусен транспорт“:

– Тримесечна абонаментна карта за една линия за вътрешноградски линии за лица, получаващи пенсия, навършили възрастта до 65 г., вместо досегашните 84 лв., вече ще бъде на цена от 77 лв.;

– Абонаментна карта по автобусна линия Плевен – Гривица за ученици в дневна форма на обучение, студенти редовно обучение, вкл. докторанти в редовна форма на обучение, от досегашните 50 лв., става 35 лв.;

– Абонаментна карта по автобусна линия Плевен – Гривица за лица, навършили пенсионна възраст, вместо досегашните 50 лв., вече ще струва 35 лв.;

По автобусната линия Плевен – Гривица се въвежда:

– билет с цена 1 лв., нов превозен документ за деца от 7 до 14 навършени години, на стойност 50 на сто от цената на билета за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт;

– карта с цена 50 лв., нов превозен документ за лица с увреждания с намалена работоспособност над 70.99 на сто.

Решението влиза в сила от 1 февруари 2024 година.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here