Читалище „Съгласие 1869“ в Плевен обяви свободна позиция за секретар

0
1160
Читалище

Читалище „Съгласие 1869“ в Плевен обяви свободна позиция за секретар. Най-подходящият кандидат ще бъде избран чрез конкурс. Естеството на работата включва организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека, като изискванията към кандидатите са многобройни. Сред тях са организацинни умения, комуникативност, умения за работа в екип, адаптивност, оперативност, професионална ангажираност и отговорност. Допълнителните умения, носещи предимство, са образование в областта на културата, опит в областта на културата и художествената самодейност, участие в разработването и реализирането на програми и проекти, владеене на чужд език и постоянен и/или настоящ адрес в Плевен.

Конкурсът ще се проведе чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, трудовото законодателство и вижданията на кандидата за развитието на читалището в близка перспектива от 5 (пет) години.

Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,00 ч. в НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №7 в срок от 12 до 26 май 2020 г. включително.

В 10-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочване на събеседването във връзка с конкурса.

Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалния сайт на читалището saglasie1869pleven.com. Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от пет години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here